Rodzaje napędów hydraulicznych

Napędy hydrauliczne to urządzenia, które służą do przekazywania energii mechanicznej z miejsca wytworzenia do urządzenia napędzanego. Przenoszenie energii jest możliwe za sprawą cieczy roboczej. Proces ten opiera się na zasadzie prawa Pascala. Poznaj rodzaje napędów hydraulicznych.

Słów kilka o napędach hydraulicznych

Zgodnie z prawem Pascala, jeżeli na ciecz znajdującą się w zbiorniku zamkniętym oddziałuje ciśnienie zewnętrzne, to ciśnienie wewnątrz zbiornika jest wszędzie równomierne i równe ciśnieniu zewnętrznemu. Można więc stwierdzić, że ciśnienie zewnętrzne rozchodzi się wewnątrz zbiornika z cieczą we wszystkich kierunkach. Zasada ta w praktyce wykorzystywana jest w napędach hydraulicznych, które stanowią ważny element wielu maszyn. Odpowiadają za przekształcanie energii w różnego typu ruchy urządzeń. Zadaniem napędów hydraulicznych jest przekazywanie energii do urządzeń wykonawczych. Ma to znaczenie w przypadku pracy pomp hydraulicznych.

Dwa główne typy napędów hydraulicznych

Wyróżniamy dwa podstawowe rodzaje napędów hydraulicznych:

  • napęd hydrokinetyczny,
  • napęd hydrostatyczny.

Napędy hydrokinetyczne w swoim działaniu wykorzystują kinetyczną energię cieczy. Zaliczamy do nich m.in. przemienniki hydrokinetyczne, przemienniki momentu obrotowego, przekładnie hydrokinetyczne, sprzęgła hydrokinetyczne. Sam napęd kinetyczny składa się z wirnika silnika i wirnika odbiornika, które zamontowane są w jednej obudowie wypełnionej cieczą hydrauliczną.

Napęd hydrostatyczny w swoim działaniu wykorzystuje przede wszystkim energię ciśnienia cieczy. Mechanizm ten pozwala na przekazywanie energii pod wpływem zmiany ciśnienia, jednak bez konieczności zmiany prędkości cieczy hydraulicznej.

W zależności od przenoszonego ruchu wyróżniamy napędy o ruchu obrotowym i postępowym.